Projekter

Eksempler på projekter som Lydtid har produceret

Alsang

Alsang

Alsang2020 er et landsdækkende fællessangsinitiativ, der i anledning af 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2020 samler befolkningen i fællessang og sætter fokus på medborgerskab, demokrati og frihed.

Bag projektet står Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk.

Vi har produceret en podcast for Alsang2020 med titlen ”Sange der Samler”. Podcasten zoomer ind på fællessangen som katalysator for forskellige bevægelser igennem tid og fællessangens funktion i dag.

Podcasten kan bruges i et flerfagligt undervisningsforløb på ungdomsuddannelser. Vi har udarbejdet en forløbsplan med konkrete opgaver og forslag til tekster, der kan arbejdes med i undervisningen.

alsang.dk

Udebasen

Udebasen

Udebasen er formidlingsprojekt for grundskolen, der fremmer læring i udendørsmiljøer.

Bag projektet står formidlerforeningen, der omfatter guider, lokalhistorikere og undervisere, som arbejder med at fortælle om København og omegn gennem byvandringer og lignende.

Udebasen er udarbejdet i samarbejde med undervisningsplatformen Clio.

Vi har produceret en podcast om Struenses henrettelse på Østre Fælled. Til podcasten hører opgaver og undervisningsmateriale, der kan bruges i historieundervisningen.

www.udebasen.dk

Om os

Lydtid er et produktionsselskab, som udarbejder podcasts og lydproduktioner til undervisning på ungdomsuddannelser og i grundskolen.

Kontakt os

Gl. Kongevej 11-13, 4. sal
1610 København V.